Juist afstellen van de koplampen

0
4656
Koplampen
© GettyImages / Peter Cade

De koplampen van uw auto afstellen en waar u op moet letten

U moet de koplampen van uw auto uiteindelijk bijstellen wanneer tegenliggers op u af flitsen. De koplampen van de auto moet u ook controleren en zo nodig bijstellen als de weg in het donker niet voldoende verlicht is of als het bereik van de lampen te klein is.

De koplampen van de auto correct afstellen: waarom dit zo belangrijk is

De juiste afstelling van de koplampen van een auto is niet alleen een kwestie van uw eigen zichtbaarheid in het donker, maar ook een vaak onderschat veiligheidscriterium. De hellingshoek van de koplamp mag u niet te hoog of te laag instellen. Als de hellingshoek te laag is, beperkt u uw gezichtsveld in het donker ernstig en geeft u kostbare meters zicht weg. Als de koplampen te hoog zijn afgesteld, zullen ze tegenliggers verblinden. Minstens even belangrijk als de juiste afstelling is de regelmatige controle van de lampen van de auto. Als er iets mis is, kunt u tegemoetkomende weggebruikers verblinden en kan u uw eigen gezichtsveld in het donker ernstig beperken. Om de koplampen correct te kunnen afstellen, moet echter aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit geldt zowel voor klassieke verlichtingssystemen met halogeenlampen als voor moderne koplampen, die steeds vaker worden uitgerust met energiebesparende leds.

Dingen om te weten over het afstellen van koplampen

Goed afgestelde en functionerende koplampen zijn belangrijk voor de veiligheid op de weg, ook in het donker. Het afstellen van de koplampen kan op verschillende manieren. In het eenvoudigste geval wordt het voertuig op een afstand van ongeveer tien meter voor een heldere muur geparkeerd. De muur moet markeringen hebben op basis waarvan u de koplampen van de auto kunt afstellen. Deze aanpassingsmogelijkheid komt tegenwoordig echter nauwelijks nog voor.

Tegenwoordig worden meestal speciale koplampnivelleerinrichtingen gebruikt. Deze simuleren precies de bovengenoemde afstand tot een heldere wand en daardoor de afstelling aanzienlijk vereenvoudigen. Ook al omdat zij minder ruimte in beslag nemen. Een alternatief zijn de zogenaamde richtstanden voor koplampen, die volgens een bepaalde norm (DIN ISO 10604) moeten worden ingesteld. Dit geldt in het bijzonder voor de aanschaf van de vloer en het verlichtingsoppervlak op de wand tegenover de auto. Veranderingen in de bodemgesteldheid hebben ook invloed op de lichtverdeling van de lampen.

De koplampen zelf afstellen volgens de instructies

 • Controleer de bandenspanning en corrigeer deze zo nodig, aangezien een onjuiste bandenspanning ook van invloed is op de juiste afstelling.
 • Zeer belangrijk: De handmatige afstelling van het bereik van de koplampen moet in de standaardinstelling (0) staan voordat u de koplampen op de auto afstelt.
 • Indien mogelijk moet de bestuurdersstoel door één persoon worden bezet en moet de tank ten minste halfvol zijn om zo realistisch mogelijke rijomstandigheden te creëren.
 • Dan moet u de auto voor de muur parkeren in de juiste richting.
 • Op de muur heeft u een horizontale hulplijn nodig, die u kunt markeren met afplaktape. De hoogte van deze lijn moet zo dicht mogelijk bij het midden van de koplampen liggen.
 • U heeft ook twee verticale lijnen nodig om de afstand tussen de twee spots op de muur aan te geven. Gebruik hiervoor de middenafstand tussen de twee spots, die ook met afplakband is gemarkeerd.
 • Nu is een tweede horizontale correctielijn nodig, waarvan de afstand tot de eerste horizontale lijn moet overeenkomen met de hellingshoek van de schijnwerpers. Bij een gegeven hellingshoek van 1,2 procent moet deze tweede lijn 12 centimeter onder de eerste worden geplaatst.
 • Bij ingeschakelde koplampen (dimlicht) moet het midden van de lichtkegel precies de correctielijn raken. Dan is de hellingshoek juist. Indien dit niet het geval is, moet de hoogte van de lampen worden aangepast met behulp van een correctieschroef die gewoonlijk boven de koplampen is gemonteerd.
 • Dan moet een zijdelingse aanpassing worden gemaakt. Hierbij is het van belang dat het meest lichtgevende gedeelte van de lichtkegel zich rechts van de verticale lijnen bevindt. Ook hier kan een correctie nodig zijn, met behulp van de correctieschroeven die zich gewoonlijk direct naast de koplampen bevinden.

  Gloeilamp
  © GettyImages / nikamata

Vergeet niet de mistlichten aan te passen

Een soortgelijke aanpassing kunt u maken voor de mistlichten. Hiervoor is een lijn nodig die 20 centimeter onder de eerste horizontale geleidelijn is getrokken. Hier is het echter voldoende een correctie op de hoogte-instelling aan te brengen.

Het alternatief: de lampen in een garage laten afstellen

De afstelling van de koplamp is nauwkeuriger wanneer u deze in een garage laat uitvoeren. De garage heeft hiervoor een speciaal afstelapparaat voor koplampen. De afstelling neemt gewoonlijk slechts enkele minuten in beslag en veel garages voeren deze afstelling zelfs gratis uit.

Wanneer stelt u de lampen af?

Koplampen moet u zo regelmatig mogelijk afstellen, idealiter eenmaal per jaar. Het is een goed idee om in de herfst, wanneer het donkere seizoen begint, de afstelling van de lampen te laten controleren en zo nodig te corrigeren. Afstelling buiten deze intervallen kan ook nodig zijn indien u reparaties aan het voertuig laat verrichten of ongevalsschade laat herstellen.

Waar moet u rekening mee houden bij het afstellen van de lichten?

Nauwkeurigheid is de hoogste prioriteit bij het afstellen van de koplampen van een auto. Het is minstens even belangrijk om zo realistisch mogelijke rijomstandigheden te creëren (zie hierboven over het bezetten van het voertuig en het vullen van de tank tot minstens de helft). Bovendien mag u het voertuig tijdens de afstelling niet belasten.

Hoe worden LED-koplampen afgesteld?

Bij de meeste voertuigen kunt u de afstelling van LED-koplampen doen met behulp van conventioneel afstelgereedschap. Dit geldt althans voor de afstelling van koplampen met slechts één optische lens. Voor sommige koplampen, vooral die met meerdere lichtbronnen, zijn er echter enkele speciale kenmerken waarmee u rekening moet houden. Zo is de convergerende lens op de regelaar vaak te klein om het uitgaande licht van alle leds tegelijk op te vangen, wat moeilijkheden oplevert bij de afstelling. Als u niet zeker bent over de afstelling, kunt u dit het beste laten doen door een gespecialiseerd bedrijf of een erkende dealer.

Wat moet u doen voordat u de koplampen afstelt?

Eventuele reparaties aan de carrosserie of de verlichting moeten zijn voltooid voordat u de koplamp afstelt. Het is ook belangrijk het voertuig en, indien nodig, de parkeerplaats goed voor te bereiden.

Hoeveel kost het om de lichten te laten aanpassen?

Als u in oktober de koplampen van uw auto laat bijstellen, betaalt u daar meestal niets voor. Bovendien omvat de inspectie meestal de controle van de afstelling, zodat hiervoor geen extra kosten worden aangerekend. Buiten de promoties of de keuring kunnen de kosten variëren van ongeveer 10 tot 40 euro, afhankelijk van de garage. Als u geluk heeft, voert de werkplaats ook de afstelling van de koplampen uit als gratis service.

Redenen om de koplampen af te stellen?

Koplamp
© GettyImages / deepblue4you

Er zijn verschillende redenen waarom het nodig kan zijn de afstelling van de koplamp bij te stellen of te controleren. Het gaat hierbij om schade door ongevallen, mechanische schade aan het verlichtingssysteem (bv. botsingen) of gewoon een zekere mate van materiaalslijtage en de daarmee gepaard gaande kleine veranderingen aan de koplampafstelling. Voor de zekerheid moet u de koplampen eenmaal per jaar afstellen, bijvoorbeeld tijdens een inspectie van het voertuig.

Nog een paar opmerkingen over de niveauregeling van koplampen

Overigens gebruiken veel bestuurders de koplampniveller helemaal niet of verkeerd. Hij is er om de koplampen iets lager af te stellen wanneer de auto zwaar beladen is en de koplampen tegenliggers dus zouden verblinden als de instelling van het koplampbereik niet wordt gecorrigeerd. De standaardinstelling is “0” en alleen als het voertuig zwaarder beladen is, moet u het bedieningsorgaan in het voertuig bedienen, afhankelijk van hoe zwaar de kofferruimte beladen is of als het voertuig wordt bezet door meerdere extra passagiers.