Bootlabeling: specificaties en tips voor professioneel ontwerp

0
61
Bootlabeling
© GettyImages / Nick Dolding

Bootlabeling: specificaties voor formaat en lettertype eenvoudig uitgelegd

Santa Maria, Adeline, Arielle – boten hebben altijd vrouwelijke namen gehad. Maar welke naam u ook kiest, één ding moet in ieder geval kloppen: het bootlabel. U mag deze niet volledig vrij ontwerpen, maar u moet wel voldoen aan de specificaties voor bootlabels en de voorschriften voor de afmetingen van bootlabels. In deze blog leest u wat de wet voorschrijft en binnen welke kaders u zelf mag beslissen.

Vereisten voor bootlabeling: Hier dient u op te letten

De wettelijke eisen voor bootlabeling vloeien voort uit het “Binnenvaartpolitiereglement”, artikel 2.02. Kentekens van kleine schepen. Dit omvat onder meer de volgende voorschriften voor kentekens van boten:

 • Als uw boot een motorvermogen heeft van meer dan 2,21 kW, moet deze voorzien zijn van een bootmarkering. Dit komt overeen met een vermogen van ongeveer 3 pk.
 • De naam van het schip die ook een kenspreuk kan zijn, hetzij de naam van de instelling waaraan het schip toebehoort of de gebruikelijke afkorting daarvan, al dan niet gevolgd door een nummer moet worden aangebracht.
 • De bootbelettering moet op een in het oog vallende plaats aan de binnen- of de buitenzijde van het schip worden aangebracht.
 • U moet in goed leesbare en onuitwisbare Latijnse letters en Arabische cijfers de naam aanbrengen.
 • Zorg ervoor dat het contrast hoog is. Als de achtergrond donker is, moet het lettertype licht zijn (bijvoorbeeld wit op zwart). Kies daarentegen een donker lettertype op een lichte ondergrond.
 • De naam en de woonplaats van de eigenaar moet op een in het oog vallende plaats aan de binnen- of de buitenzijde van het schip zijn aangebracht.

Welke informatie staat op het bootlabel?

De voorschriften voor het etiketteren van boten zijn primair van toepassing op de kentekenplaat die voor veel typen boten vereist is. Als u uw boot ook een naam wilt geven, dient de naam aan dezelfde specificaties te voldoen. Eisen boot Kenteken/registratie nummer RDW: minimale hoogte 15cm, stamdikte letters 2 cm breed. Heeft u een eigen lettertype, kies dan bij de lettertypekeuze voor “eigen lettertype”.

Het aanbrengen van de bootbelettering: Zijn er eisen?

Hoe u de etikettering op uw boot aanbrengt, is geheel aan u. Vroeger werden de letters en cijfers eenvoudigweg nauwgezet aangebracht met kwasten en vernis. Tegenwoordig zijn er comfortabelere opties. Acrylkleeffolies beloven bootlabels die geschikt zijn voor zoet en zout water en gemakkelijk aan te brengen zijn. Bij het monteren moet u er alleen voor zorgen dat de afstanden tussen de afzonderlijke letters correct worden aangehouden, zodat een harmonieus totaalbeeld ontstaat. Met volledige belettering is het resultaat nog uniformer. Vanwege het grote oppervlak kan de montage echter een grotere uitdaging zijn.

Voor welke boten gelden de eisen voor bootlabeling?

De regelgeving verschilt afhankelijk van of u met uw boot over zee of binnenwateren reist. In veel gevallen zijn ze zelfs identiek.

Een klein schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart, indien hierop niet de bootlabeling is aangebracht. Dit is niet van toepassing op snelle motorboten, waarop het registratieteken bedoeld in artikel 8.02  moet worden aangebracht, en op een door spierkracht voortbewogen schip noch op een zeilschip met een lengte van minder dan 7 m.

Welke namen zijn toegestaan ​​voor het labelen van boten

Vroeger werden vooral vrouwelijke namen aan boten gegeven. Tegenwoordig is de diversiteit hier aanzienlijk groter. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit deze varianten:

 • Mannelijke, vrouwelijke en neutrale namen
 • Het combineren van de eerste letters van alle gezinsleden tot een kunstmatige naam
 • Fantasienamen (bijvoorbeeld luchtboot, eilandhopper)
 • Bekende bootnamen (bijv. Mayflower, Oceanic)
 • Grappige bootnamen (bijv. Odyssey, Paradox)

Sterker nog, er zijn nauwelijks grenzen aan uw fantasie als het gaat om het kiezen van bootnaam. U hoeft alleen maar problemen te verwachten als u de toepasselijke wetgeving overtreedt, bijvoorbeeld als u een aanstootgevende naam kiest of merkrechten schendt. U moet uw boot dus waarschijnlijk niet ‘Coca Cola’ of ‘Amazon’ noemen.

Heeft u accessoires nodig voor uw sportboot? Bij Motointegrator kunt u online hoogwaardige verven bestellen.