Cabineluchtfilter

Distributie kettingen

(745 resultaten gevonden)

Distributieketting

Het is al meer dan 100 jaar gebruikelijk om distributiekettingen in verbrandingsmotoren te monteren. Hoewel de distributieketting al tientallen jaren concurrentie ondervindt van de goedkope distributieriem, zijn er talrijke gerenommeerde autofabrikanten die voor hun motoren nog steeds de voorkeur geven aan de distributieketting, vooral voor hun bijzonder krachtige modellen.

Selecteer een auto om bijpassende producten van de categorie Distributie kettingen te bekijken

Alle producenten

Typen en voordelen van de distributieketting

Er zijn verschillende soorten distributiekettingen, afhankelijk van de specifieke eisen van de motorbouwer. Naast kettingen met enkele rollen zijn dus ook dubbele duplex-rollenkettingen en tandkettingen met omgekeerde tanden in de handel verkrijgbaar. Vergeleken met distributieriemen van rubber of kunststof zijn distributiekettingen gemaakt van resistent metaal. Vergeleken met tandriemen hebben het hoogwaardige materiaal en het robuustere ontwerp van tandriemenkettingen niet alleen het voordeel dat de kettingen grotere krachten kunnen overbrengen, maar tandwielkettingen kunnen het vermogen ook over grotere afstanden overbrengen dan tandriemen, wat bijzonder belangrijk is voor motoren met een groot volume

De distributieketting voor de motorbesturing

Voor de aansturing van de motor brengt een distributieketting gewoonlijk de draaiende beweging van de krukas over op de nokkenas in een exacte twee-op-éénverhouding. Deze overbrenging zorgt ervoor dat wanneer de distributieketting strak staat, de rotatie van de krukas precies gesynchroniseerd is met de rotatie van de nokkenas. Op deze wijze hangen de positie en de beweging van de krukas af van de positie en de beweging van de zuigers in elke cilinder, en kan de nokkenas, aldus gesynchroniseerd, de inlaat- en uitlaatkleppen precies zo bedienen als voor elke cilinder vereist is.

Onderhoud van distributiekettingen

Regelmatig geoliede distributiekettingen vergen vrijwel geen onderhoud, zelfs niet als ze dagelijks zwaar worden belast. Smering met olie vermindert de wrijving tussen de kettinggewrichten; de belangrijkste slijtagepunten van een distributieketting. De kettingwielen en kettingspanners, alsmede de span- en schuifstangen, die noodzakelijk zijn voor de werking van een kettingaandrijving, zijn onderhevig aan een grotere mate van slijtage. Het is daarom raadzaam alle slijtageonderdelen van de tandwielaandrijving met regelmatige tussenpozen te vervangen. Deze onderdelen zijn ook verkrijgbaar in complete reparatiesets.

Top producten categorie Distributie kettingen

Plaatsingscriteria

Werkingsprincipe van de distributieketting

De tandwielaandrijving maakt deel uit van het functionele bereik van een verbrandingsmotor. Deze wordt aangedreven door een distributieriem of een distributieketting. Zeer zelden, vooral in de motorsport, wordt ook de distributieketting gebruikt. Hoewel de distributieketting zeer robuust is, is hij zeker niet onderhoudsvrij. Omdat deze kennis niet zo wijdverbreid is, vooral bij oudere voertuigen, is er vaak sprake van achterstallig onderhoud aan de tandwielaandrijving met distributieketting. In onze online auto-onderdelenwinkel kunt u alle benodigde reserve- en slijtageonderdelen, zoals distributieketting en accessoires, tegen gunstige prijzen en in hoge productkwaliteit krijgen.

Een verbrandingsmotor werkt in cycli. Automotoren zijn meestal viertaktmotoren. Lucht (zuurstof) komt de verbrandingskamer binnen via kleppen in de cilinderkop door de inlaatklep (aanzuiging). Dan sluiten beide kleppen en wordt het mengsel samengeperst (compressie). Met de kleppen nog gesloten vindt verbranding plaats (werking). Vervolgens worden de uitlaatgassen uitgestoten door de zuigerslag die plaatsvindt (uitlaat). De uitlaatklep moet hiervoor open staan. De kleppen worden rechtstreeks via de nokkenas bediend.

Dit duwt de kleppen naar beneden, direct of indirect via de nokken. De nokkenas moet echter ook worden aangedreven. Bovendien moet de nokkenas met precies hetzelfde toerental draaien als de motor, maar twee keer zo snel als het toerental van de motor (zodat alle vier de slagen in één cyclus kunnen worden uitgevoerd). Tegenwoordig kan de controle natuurlijk ook elektronisch gebeuren. Maar de directe aandrijving via het motortoerental, dus via de krukas, zorgt er in ieder geval voor dat het (dubbele) toerental van de nokkenas(sen) exact overeenkomt met het motortoerental.

Kleine aanpassingen gebeuren via de nokkenasverstelling (op BMW VANOS). De aandrijving gebeurt nu via een distributieketting of een tandriem. De tandriem verscheen pas later, nadat geschikte materialen waren ontwikkeld. Dit is zelfsmerend. Tegelijkertijd vindt smering plaats door mechanische slijtage.

Distributieketting versus distributieriem (tandriem)

Deze slijtage suggereert dat de distributieriem een echt slijtdeel is. Daarom moet het altijd tijdig worden vervangen. Soms kan het zelfs gebeuren dat de door de fabrikant opgegeven vervangingsintervallen te kort zijn, zoals herhaaldelijk blijkt uit diverse aanpassingen door verschillende fabrikanten (VW, Opel). De distributieriem is echter ook gemakkelijker in de motor te integreren, omdat de distributieketting smering via de motorolie nodig heeft. Lange tijd werd de distributieriem niet betrouwbaar genoeg geacht, met name voor hoge belastingen bij grote benzinemotoren en dieselmotoren met een hoog koppel.

Dit verklaart waarom fabrikanten zoals Mercedes zeer lang uitsluitend distributiekettingen hebben gebruikt, ook al zijn deze complexer van ontwerp en in totaal ook duurder (materiaal en productie alsmede onderhoud). Inmiddels zijn echter ook voor veel dieselmotoren in personenauto's distributieriemen beschikbaar. Ze zijn echter niet altijd probleemloos. Een ander voordeel van de distributieketting is dat hij weinig onderhoud vergt. Dit wordt echter vaak geïnterpreteerd als onderhoudsvrij, wat onjuist is.

Welke schade kan zich voordoen bij een aandrijving met tandketting? Welke problemen kunnen zich voordoen?

Metaal heeft de eigenschap, vooral bij kettingen, dat het na verloop van tijd uitrekt door de belasting. Fabrikanten gaan dit tegen door de distributiekettingen vóór de montage te rekken of te verlengen. Niettemin neemt de rek of uitrekking toe. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de timing niet meer geschikt is, de verbranding slechter wordt en er vermogensverlies optreedt.

Bovendien moet de distributieketting met de juiste spanning worden gemonteerd. Daarom heeft de distributieketting, net als de distributieriem, ook een spanner nodig. De distributiekettingspanner werkt hydraulisch, mechanisch of in combinatie. Bovendien kan een kettingdemper worden geïntegreerd om de trillingen bij lange kettinglopen extra te dempen. Zoals elke mechanische component (inclusief de hydraulisch-mechanische component) treedt na verloop van tijd materiaalmoeheid op.

De oscillatie van de distributieketting kan dan aanvankelijk worden waargenomen als een trilling of bromtoon. Na verloop van tijd slijten de tandwielen waarin de ketting loopt aanzienlijk. Dit resulteert in een hoorbaar geratel, naast een ongecontroleerde lichte afstelling van de timing. Door de nu zeer ongelijke draaibeweging (het spannen en ontspannen wisselen elkaar af) kunnen ook andere onderdelen zoals de nokkenas worden aangetast.

Bovendien lopen bij veel motoren met een distributieketting ook andere onderdelen via de ketting. Dit kan met name de injectiepomp zijn. Soms heeft de injectiepomp een aparte ketting of distributieriem. De schade kan zich dus ook uitstrekken tot deze kostbare onderdelen.

Wat gebeurt er als de distributieketting te strak of te slap staat?

In het ergste geval breekt de distributieketting. Bij de meeste motoren "delen" de kleppen en de zuiger dezelfde ruimte in de verbrandingskamer (bij enkele motoren ligt het laagste kleppunt onder het bovenste dode punt TDC van de zuiger; deze motoren worden vrijloopmotoren genoemd). Een gebarsten opeenvolging leidt dan ook meestal tot kapitale motorschade: verbogen kleppen, kapotte zuigers, beschadigde voeringen, gebroken of verstoorde nokkenassen, om maar een paar voorbeelden te noemen. Zowel een te strak gespannen als een te slap gespannen distributieketting kan breken of de beschreven schade aan andere onderdelen veroorzaken.

Moet de distributieketting vervangen worden? Zo ja, wanneer?

Natuurlijk kunnen ook hier geen algemene antwoorden worden gegeven. Raadpleeg daarom altijd het werkplaatshandboek of de onderhoudsinstructies van de fabrikant. Afhankelijk daarvan raden wij u aan aanvullende informatie in te winnen via relevante forums die over een bepaalde voertuigfabrikant, modelserie of motor gaan. Als u de mededeling hier volgt, zult u zelfs bij nieuwe modellen snel herkennen of er vaak problemen zijn buiten of vóór de eigenlijke vervangingsintervallen.

Als de distributieketting niet strak staat, moeten eerst de kettingspanner , en eventueel de distributiekettingdemper en natuurlijk de tandwielen op slijtage worden gecontroleerd. Afhankelijk van de fabrikant en het schadepatroon is het zelfs mogelijk een bestaande distributieketting met één schakel in te korten. Of een nieuwe ketting nodig is of dat de ketting kan worden ingekort, mag in geval van twijfel echter alleen worden beantwoord door een deskundig gespecialiseerd bedrijf met voldoende expertise.

Naast de genoemde onderdelen heeft de aandrijving van de distributieketting ook geleiderails, de zogenaamde glijrails. Op het eerste gezicht lijken ze op bakeliet, een kunststof die in het begin van de 20e eeuw werd gebruikt. In feite gaat het echter om zeer sterke en slijtvaste speciale kunststoffen die op lange termijn zijn ontwikkeld en die bestand zijn tegen de mechanische belasting door de ketting en de chemische belasting door de motorolie. Maar ook hier is slijtage mogelijk. Daarom moeten de schuifrails samen met de distributieketting worden vervangen. Het kan ook voldoende zijn om alleen de glijrails en de kettingspanner te vervangen. Het is echter altijd een vraag die de deskundige moet beantwoorden.

Welke distributiekettingen zijn er?

Er zijn verschillen in distributiekettingen. Allereerst wordt onderscheid gemaakt tussen rollenkettingen en omgekeerde tandkettingen. Met rollenkettingen kunnen ook meerdere rijen kettingen naast elkaar worden geplaatst:

- Simplex-tandketting: één kettingrij

- Duplex-tandketting: twee rijen kettingen

- Multiplex timing kettingen: meerdere rijen kettingen

De duplex ketting wordt vooral gebruikt bij een motor met een hoog koppel.

Distributiekettingen. Bestel distributiekettingspanners, ketting dempers, schuifrails, etc. online tegen een lage prijs en hoge kwaliteit.

Voordat u een distributieketting koopt, moet u altijd nagaan welke andere onderdelen nodig zijn. In het bijzonder moeten bij het vervangen van de distributieketting altijd ook de glijrails, de kettingspanner en de eventueel aanwezige kettingdemper worden vervangen. Bovendien zijn de juiste afdichtingen nodig voor de deksels (tandwielkast). Bovendien vereist het vervangen en onderhouden van een distributieketting diverse speciale gereedschappen en meters. In onze online motoronderdelenwinkel ontvangt u alle beschreven reserve- en slijtageonderdelen in hoge en dus duurzame kwaliteit. Wij bieden alleen producten aan van gerenommeerde fabrikanten tegen aantrekkelijke voorwaarden. De verzending gebeurt onmiddellijk na uw succesvolle bestelling.