Camper

Ontsteking verdelerkappen

(180 resultaten gevonden)

Ontsteking verdelerkappen

De verdelerkap als onderdeel van de ontstekingsverdeler van oudere motoren.

Een ontstekingsverdelerkap vormt het bovenste deel van een ontstekingsverdeler. In oudere benzinemotoren werden ontstekingsverdelers geïnstalleerd, terwijl moderne motoren gebruik maken van elektronische ontstekingstechnologie waarvoor geen bewegende delen nodig zijn.

Het bovenste deel van een ontstekingsverdeler bestaat uit de verdelerkap. Verdelerkappen zijn gemaakt van harde, duurzame kunststof en in gesloten toestand wordt de onderrand ervan door klemmen stevig tegen de verdeler aangedrukt. De bougiekabels zijn bevestigd aan de bovenkant van de verdelerkap aan de buitenkant. Deze leiden aan de ene kant naar de bougies en aan de andere kant naar de onderbrekercontacten. De contactvlakken van de onderbrekercontacten bevinden zich dienovereenkomstig aan de binnenzijde van de verdelerkap. Een pakking tussen de verdelerkap en de verdeler zorgt voor extra afdichting.

febi

Selecteer een auto om bijpassende producten van de categorie Ontsteking verdelerkappen te bekijken

Alle producenten

Motorbeheer met ontstekingsverdeler en verdelerkap

De ontstekingsverdelerkap is een belangrijk onderdeel van het motormanagement bij benzinemotoren in oudere motoren. Benzinemotoren lopen op benzine en in dit soort verbrandingsmotoren zorgt de ontsteking ervoor dat het mengsel van brandstof en lucht ontbrandt in de verbrandingskamer van de cilinder. In een benzinemotor brengt een elektrisch opgewekte vonk bij de bougie het verbrandingsproces in de cilinder op gang. Bij benzinemotoren, die meer dan één cilinder hebben, vindt de ontsteking echter niet in alle verbrandingskamers tegelijk plaats, maar in een bepaalde volgorde. Om zowel de juiste ontstekingsvolgorde als het juiste ontstekingstijdstip voor elke cilinder te bereiken, moet de elektrische energie die nodig is om de vonk op te wekken, dienovereenkomstig worden geregeld en verdeeld. De ontstekingsverdeler is verantwoordelijk voor deze controle en verdeling. Daartoe levert de bobine eerst de stroom voor de ontstekingsvonken aan een draaiende verdelervinger, ook wel verdelerrotor genoemd, waaraan zich aan het uiteinde een contact bevindt. Wanneer deze verdelerknop draait, sluit het contact van de verdelerknop beurtelings de onderbrekercontacten die verantwoordelijk zijn voor de stroomvoorziening van de respectieve bougies, die zich in de verdelerkap bevinden.

Slijtage en vervanging van verdelerkappen

De ontstekingsstroom wordt van het contact van de verdelervinger met een hoogspanningsvonk overgebracht op het desbetreffende onderbrekercontact van de verdelerkap. Daarom is er geen mechanisch contact met de contactvlakken van de brekercontacten dat slijtage zou kunnen veroorzaken. De hitte van de hoogspanningsvonk veroorzaakt echter een zekere mate van verbranding op de contacten, wat tot slijtage leidt. Om een met een ontstekingsverdeler uitgeruste motor in goede staat te houden, moet u regelmatig de toestand van de contacten van de verdeler testen en indien nodig de verdelerkap door een nieuwe vervangen. U moet de vervanging van een verdelerkap van de ontsteking aangrijpen om tegelijkertijd de juiste instelling van de ontsteking met een motortester te controleren en, indien nodig, de ontsteking opnieuw af te stellen.

Top producten categorie Ontsteking verdelerkappen

Plaatsingscriteria