Remmen Remmen

Luchtfilter

(6098 resultaten gevonden)

Luchtfilters reinigen de inlaatlucht en leiden deze naar de motor en de verbrandingskamer. De ingebrachte zuurstof is nodig in het chemische verbrandingsproces zodat een exotherme redoxreactie kan ontstaan. Bij deze reactie reageert de brandstof met de

Delphi

Selecteer een auto om bijpassende producten van de categorie Luchtfilter te bekijken

Alle producenten

Waar worden luchtfilters voor gebruikt?

De hoeveelheid toegevoerde zuurstof of brandstof is onder meer afhankelijk van de grootte van de verbrandingskamer (de zogenaamde kubieke inhoud). Afhankelijk van de grootte van zijn kubieke inhoud zuig

Top producten categorie Luchtfilter

Plaatsingscriteria

Werkingsprincipe

Via het inlaatsysteem wordt verse lucht uit de motor aangezogen. De aanzuigleiding is zo aangebracht dat lucht zoveel mogelijk van buitenaf kan worden aangezogen. De lucht stroomt vervolgens door het luchtfilterhuis en komt het inlaatspruitstuk binnen. Hier stroomt de lucht door de luchtmassameter en bereikt via de smoorklep de verbrandingskamer.

Wat is het verschil tussen standaard- en sportluchtfilters?

Standaard luchtfilters zijn meestal papieren filters, zelden textielfilters. De poriën zijn erg klein. Hierdoor worden de meeste deeltjes uit de aangezogen lucht gefilterd. Het filter fungeert echter ook als weerstand, waardoor de lucht in een kleiner volume naar binnen stroomt. Sportluchtfilters zijn ontworpen om dit probleem te voorkomen. Deze hebben grotere poriën. De lucht stroomt veel beter de motor in. Maar: er komen ook grotere deeltjes in de motor. Het vuil kan zich ophopen op de luchtmassameter. Veel motoren hebben een turbocompressor. Ook hier komen de grotere vuildeeltjes in botsing met de waaiers, die tot wel 100.000 tpm draaien. Conclusie: hoe groter de poriën van het luchtfilter, hoe groter de binnendringende vuildeeltjes. Hierdoor slijten bepaalde componenten, zoals luchtmassameters of turboladers, sneller.

Waarom het luchtfilter oliën? En hoe?

Daarom worden sportfilters ook met olie besproeid. Dat helpt, maar er komt ook veel olie als spuitnevel in de aangezogen lucht. Als gevolg hiervan kunnen de draden op de luchtmassameter, net als andere componenten, harsachtig worden. Daarnaast blijft het geoliede sportluchtfilter natuurlijk ook na verloop van tijd plakken, wat ook resulteert in minder luchtdoorlaat. Een algemeen antwoord wanneer het sportluchtfilter opnieuw moet worden geolied, is niet mogelijk, omdat de vervuiling afhankelijk is van externe invloeden.

Bij hoge luchttemperaturen neemt het vermogen om water, d.w.z. vocht, op te nemen toe. Vocht bindt op zijn beurt vuildeeltjes. Koude lucht kan daarentegen nauwelijks vuildeeltjes opnemen omdat het ook geen water kan opnemen. Er zouden hier dus al heel andere voorwaarden zijn. Daarnaast wordt het bijvoorbeeld gebruikt op drukke wegen, grindwegen, etc. Bezitters van zo'n sportluchtfilter dienen beslist de gebruiksaanwijzing van de fabrikant te lezen. Hetzelfde geldt wanneer het oliën van het luchtfilter.

Waar moet u op letten bij openluchtfilters?

Ook op andere manieren speelt de temperatuur van de lucht een rol. Hoe warmer de lucht, hoe meer de luchtdichtheid afneemt. Hierdoor bevat warme lucht ook minder zuurstof, het gas dat cruciaal is voor een optimale verbranding. De luchtinlaat is dus zo gekozen dat de lucht zo ver mogelijk van buiten de motorruimte wordt aangezogen. Open sportluchtfilters moeten daarom de zeer warme lucht uit de motorruimte aanzuigen. Het effect wordt dus geëgaliseerd in het lage en middelhoge snelheidsbereik.

Een significante prestatieverbetering is alleen te verwachten bij volledige belasting. Daarom worden voor sportluchtfilters koude lucht aanzuigleidingen aangeboden, die ook gesloten leverbaar zijn. Er is echter ook hier een ander probleem te verwachten. Lucht wordt in golven aangezogen. Als de aanzuigleiding niet de optimale lengte heeft, bereikt de "hoogte" van een dergelijke luchtgolf de verbrandingskamer niet optimaal, wat minder vermogen betekent. Daarom moeten bij het afstemmen van maatregelen de inlaatleidingen worden berekend en moet een voorkeursgebied voor optimalisatie worden bepaald.

Wanneer moet het luchtfilter worden vervangen? Afhankelijk van het aantal kilometers of de seizoenen / afhankelijk van het weer?

Ook met het standaard luchtfilter wordt een compromis gesloten. Door de kleinere poriën zijn er minder vuildeeltjes, waardoor de afzonderlijke componenten sneller slijten. Hiervoor is het regelmatig reinigen of regelmatig vervangen van een vervuild luchtfilter belangrijk. Door de kleinere poriën wordt het seriefilter van nature sneller vuil. De periode hangt echter ook af van de individuele omstandigheden.

Een nieuw papieren filter moet tegen de zon worden gehouden om het licht diffuus door te laten. Naarmate de mate van vervuiling toeneemt, wordt het filter ondoordringbaar en moet het worden vervangen. Afhankelijk van de rijstijl moet het filter na controle worden vervangen. Of, als de kilometerstand laag is, na een bepaalde periode of na een bepaalde kilometerstand. Beide worden afzonderlijk gespecificeerd door de voertuigfabrikanten.

Zijn luchtfilters verstandig en nuttig voor mensen met allergieën?

Deze vraag wordt keer op keer gesteld. Het kan echter met een duidelijk nee worden beantwoord, omdat de lucht die via de inlaat de motor binnenkomt, hier niet naar het interieur wordt gefilterd. Het cabinefilter is hiervoor verantwoordelijk. Dit cabineluchtfilter moet op zijn beurt over het algemeen regelmatig worden vervangen. Want een cabinefilter filtert niet alleen vuildeeltjes zoals sporen en pollen. Veel van deze filters zijn voorzien van actieve kool, die veel uitgebreidere filtereigenschappen heeft. De gekoelde lucht van de airconditioning wordt via een filter ook naar het interieur van de auto geleid. Omdat de lucht hier wordt gekoeld, moet deze condensatie afgeven, die zich ook in het filter verzamelt. Hier kunnen zich dan schimmelsporen en bacteriën vormen. Het regelmatig vervangen van dit luchtfilter is dus ook belangrijk.